INSTRUMENT KITS, DRAPES

»Home »Product Andalan »GIMA »SURGICAL INSTRUMENTS » INSTRUMENT KITS, DRAPES

INSTRUMENT KITS, DRAPES

 

Product Code: 26495          

DRAPE 90 x 150 cm

 

Product Code: 26496     

DRAPE 150 x 150 cm

 

Product Code: 26497          

DRAPE 250 x 150 cm

 

Product Code: 26760          

TROUSSE STANDARD - cordura bag - 9 instruments

 

Product Code: 26761          

TROUSSE CLASSICA - cordura bag - 10 instruments

 

Product Code: 26762          

TROUSSE SUPREMA - cordura bag - 11 instruments

 

Product Code: 26768          

TROUSSE SUPREMA - aluminium box - 11 instruments

 

Product Code: 26780          

ENT KIT - in aluminium box

 

Product Code: 26810           

GYNAECOLOGY KIT - nylon

 

Product Code: 26830          

DERMATOLOGY KIT - nylon